ТЕЛЕВИЗИЈА ЕДО

СЕКОГАШ СО ВАС

Програма на ТВ ЕДО

Понеделник

 

00:50   Игран филм
02:30   Игран филм
04:40   Концерт
07:05   Документарна програма
08:30  Скопје инфо – емисија
09:20  Цртани филм
10:00   Гласот на Америка на босански јазик
10:35   Ин магазин – забавна емисија
11:00   Документарна програма
12:00  Без коментар
12:15   Музика
13:10   Документарна програма
14:10   Цртани филм
15:05   Топ 20 – забавна емисија
15:30   Документарна програма
16:20   Ин магазин – забавна емисија
17:00   Ординација – едукативна емисија
18:15   Без коментар
18:30  Вести
19:10   Ин магазин – забавна емисија
20:10  Европа во фокус – емисија
20:30  Игран филм
22:15   Без коментар
22:30  Вести
23:10  Игран филм

 

Вторник

 

00:30  Игран филм
02:00  Игран филм
03:40  Игран филм
05:10   Музика
07:05   Документарна програма
08:30   Скопје инфо – емисија
09:20   Цртан филм
10:00   Гласот на Америка на босански јазик
10:35   Ин магазин – забавна емисија
11:00   Ординација – едукативна емисија
12:00   Без коментар
12:15    Музика
13:10   Документарна програма
14:10   Цртани филм
15:05   Топ 20 – забавна емисија
15:30   Документарна програма
16:20  Ин магазин – забавна емисија
17:00  Ординација – едукативна емисија
18:15   Без коментар
18:30  Вести
19:10   Ин магазин – забавна емисија
20:10   Гласот на Америка на босански јазик
20:30   Игран филм
22:15    Без коментар
22:30   Вести
23:10   Игран филм

 

Среда

 

00:40   Игран филм
02:10    Игран филм
05:00    Концерт
07:05    Документарна програма
08:30   Скопје инфо – емисија
09:20   Цртан филм
10:00    Гласот на Америка на босански јазик
10:35    Ин магазин – забавна емисија
11:00    Ординација – едукативна емисија
12:00   Без коментар
12:15    Музика
13:10    Документарна програма
14:10   Цртани филм
15:05   Топ 20 – забавна емисија
15:30   Документарна програма
16:20   Ин магазин – забавна емисија
17:00   Ординација – едукативна емисија
18:15    Без коментар
18:30   Вести
19:10    Ин магазин – забавна емисија
20:10    Гласот на Америка на босански јазик
20:30   Игран филм
22:15    Без коментар
22:30   Вести
23:10    Игран филм

 

Четврток

00:50    Игран филм
02:20    Игран филм
04:15     Концерт
06:20    Музика
07:05     Документарна програма
08:30     Скопје инфо – емисија
09:20     Цртан филм
10:00     Гласот на Америка на босански јазик
10:35      Ин магазин – забавна емисија
11:00      Ординација – едукативна емисија
12:00     Без коментар
12:15      Музика
13:10     Документарна програма
14:10     Цртани филм
15:05     Топ 20 – забавна емисија
15:30     Документарна програма
16:20     Ин магазин – забавна емисија
17:00     Ординација – едукативна емисија
18:15      Без коментар
18:30     Вести
19:10      Ин магазин – забавна емисија
20:10     Гласот на Америка на босански јазик
20:30     Игран филм
22:15      Без коментар
22:30     Вести
23:10      Игран филм

Петок

00:30    Игран филм
02:05    Игран филм
05:00    Mузика
07:05    Документарна програма
08:30    Скопје инфо – емисија
09:20    Цртан филм
10:00    Гласот на Америка на босански јазик
10:35     Ин магазин – забавна емисија
11:00     Ординација – едукативна емисија
12:00     Без коментар
12:15      Музика
13:10      Документарна програма
14:10      Цртани филм
15:05      Топ 20 – забавна емисија
15:30      Документарна програма
16:20      Ин магазин – забавна емисија
17:00      Ординација – едукативна емисија
18:15       Без коментар
18:30      Вести
19:10       Ин магазин – забавна емисија
20:10      Гласот на Америка на босански јазик
20:30      Игран филм
22:15       Без коментар
22:30      Вести
23:10      Игран филм

Сабота

00:30     Игран филм
03:30     Игран филм
05:00     Концерт
07:00     Цртан филм
08:30     Скопје инфор – информативна емисија
09:20     Опстанок
10:00      Гласот на Америка на босански јазик
10:30      Ин магазин – забавана емисија
12:10       Музика
13:30      Документарен филм
14:00      Игран филм
15:05       Топ 20 – забавна емисија
15:30       Документарна програма
16:20       Игран филм
18:15        Без коментар
18:30       Вести
19:10        Музика
20:10       Студио Вашингтон – емисија
20:30       Игран филм
22:15        Без коментар
22:30       Вести
23:10        Игран филм

Недела

00:40      Игран филм
02:10       Игран филм
05:00      Концерт
07:00      Цртани филм
08:30      Опстанок
10:00      Живот на чекање – емисија
10:30      Цртани филм
11:30      Документарна програма
12:10      Музика
13:20     Документарна програма
14:00     Игран филм
15:30     Документарна програма
16:20     Игран филм
18:00     Смешни инсерти
18:30     Вести
19:10      Вино и Виноградинарство
20:10      Гласот на Америка на босански јазик
21:00      Игран филм
22:30      Вести
23:10       Игран филм

Copyright © Едо телевизија. | Newsphere by AF themes.