,,Министерот за трговија треба да ги продолжи преговорите за договорот и во рок од 180 дена да го извести претседателот за резултатите од преговорите .” , се наведува во соопштението на Белата куќа.

Со овие дополнителни царински давачи ќе бидат посебно погодени автомообилските индустрии во земјите на ЕУ и Јапонија. Особено ќе биде погодена Гњерманија , која е голем извозник на автомобили во САД.