ТЕЛЕВИЗИЈА ЕДО

СЕКОГАШ СО ВАС

Во Македонија отпадот се увезува само со контрола на документи, без лабораториски анализи

Во Македонија се увезуваат акумулатори, гуми и отпадно железо за рециклирање и доработка. Начините на кој се увезуваат, нивната примена е законски утврдено, но контролата на квалитетот на отпадот се потпира на документацијата, а во Македонија не може да се провери бидејќи не постои акредитирана референтна лабораторија. Реакција и сомнежи на употребата има од еколозите за тоа колку се почитуваат пропишаните стандарди за овој отпад како канцероген и според нив не треба да се користи.

Годишно во Македонија се увезуваат и до 8865,765 тони отпад. „Макстил“, „Фени“ „Табак МАК“ и „Санс АГ“ се меѓу увозници што од Министерството за животна средина и просторно планирање имаат дозвола за увоз и постапување со отпадот.

Според податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање, а врз основа на доставени документации до министерството за една календарска година вкупната количина на реализиран увоз е од 8865,765 тони. Податоците покажуваат и дека од Македонија исто така се извезуваат 21434,03 тони и транзитира отпад од 1417,34 тони отпад.

Во Репбулика Македонија од 2004 година со Законот за управување со отпад се пропишуваат видовите отпад, условите за увоз, извоз и транзит на отпад, методите за надзор над извозот, увозот и транзитот на отпадот, како и формата и содржината на образецот на дозволата за извоз, увоз и транзит на отпад. Законот ги пропишува процедурите и условите за добивање дозвола за увоз, извоз и транзит на отпад во, од и низ Република Македонија во зависност од видот на отпадот, неговото потекло, земјата на прифаќање. Покрај ова од 2016 година Министерството донесе и правилник за начинот на одобрување на извозот, увозот и транзитот, видовите на отпад согласно режимот на контрола на отпадот, жолта и зелена листа, формата и содржината на обрасците за писмено известување и општи информации, начинот на постапување со истите, начинот на утврдувањето и начинот на активирање и пресметување на банкарската гаранција, односно соодветното осигурување, формата и содржината и начинот на кој се издава одобрението за преработка на отпад во инсталацијата за преработка на отпад, начинот на надзорот над извозот, увозот и транзитот на отпад, како и формата и содржината на образецот на барањето и на дозволата за извоз и увоз на отпади.

Се увезува отпад само за преработка, не за отстранување

Од Министерството за животна средина и просторно планирање за МИА истакнуваат дека увозот на опад во Република Македонија заради отстранување е забрането со овој закон. Дозволен е, наведуваат, увоз на отпад исклучиво за преработка.

Ве молиме следете не и стискајте лајк:
error
fb-share-icon
Copyright © Едо телевизија. | Newsphere by AF themes.